O nás

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Vytvárame priestor pre diskusiu odborníkov ohľadne odporúčaní pre systémove zmeny zamerané na zlepšenie podmienok pre napredovanie vedy na Slovensku.

Karolína Albertusová
Expertka (ŽIJEM VEDU) Projektová a finančná manažérka (ŽIJEM VEDU)
Katarína Janšáková
Expertka (ŽIJEM VEDU)
Patrícia Hrašnová
Expertka (ŽIJEM VEDU)
Dominika Fričová
Expertka (ŽIJEM VEDU)
Slavomír Ondoš
Expert (SOVVA) Dátový analytik (SOVVA)
Ľubomír Bilský
Expert (SOVVA)
Petra Lipnická
Expertka (SOVVA)
Monika Petraninová
Projektová a finančná manažérka (SOVVA) Expertka (SOVVA)
Daniel Straka
Expert (SOVVA)