Mgr. Branislav Kovár, PhD.

Spoločenské vedy Humanitné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Branislav Kovár je archeológ a historik, ktorý sa odborne venuje mladšej dobe železnej a procesom vedúcim ku kolapsom pravekých a starovekých kultúr a civilizácií. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne.

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.