Hostia

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa otázkam...

Spoločenské vedy
Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.

Mária Bieliková je v súčasnosti riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií– nezávislý výskumný inštitút...

Technické vedy
Prof. Ing. František Duchoň, PhD.

František Duchoň je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je profes...

Technické vedy
Mgr. Evina Steinová, PhD.

Evina Steinová je medievalistka a historička, ako špecialistku na stredoveké latinské rukopisy a digitálne humanitné vedy...

Humanitné vedy Spoločenské vedy
Mgr. Branislav Kovár, PhD.

Branislav Kovár je archeológ a historik, ktorý sa odborne venuje mladšej dobe železnej a procesom vedúcim ku kolapsom pra...

Humanitné vedy Spoločenské vedy
Mgr. Jakub Šrol, PhD.

Jakub Šrol pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vie...

Lekárske vedy Spoločenské vedy
Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Michal Vašečka je sociológ, študoval na Masarykovej Univerzite. Profesionálne sa zameriava na etnické a migračné štúdiá, otázk...

Humanitné vedy Spoločenské vedy
MSc. Petra Hamerlik, PhD.

Petra Hamerlik vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a vyše desať rokov vedie...

Prírodné vedy Lekárske vedy
RNDr. Imrich Barák, DrSc.

Imrich Barák je molekulárny biológ, ktorý sa venuje výskumu baktérií. Pôsobí ako vedúci Oddelenia mikrobiálnej genetiky na Úst...

Prírodné vedy
MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.

Dominika Fričová sa po zahraničných stážach a pôsobení v Mayo Clinic v USA vrátila na Slovensko, kde sa na Neuroimunologickom ...

Prírodné vedy Lekárske vedy