Mgr. Evina Steinová, PhD.

Spoločenské vedy Humanitné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Evina Steinová je medievalistka a historička, ako špecialistku na stredoveké latinské rukopisy a digitálne humanitné vedy za posledné roky práca zaviala do takmer všetkých európskych krajín a aj do severnej Ameriky.

Evina vyštudovala klasickú a stredovekú latinčinu na Masarykovej univerzite v Brne (Česko) a medievalistiku na Utrechtskej Univerzite v Utrechte (Holandsko). Na Utrechtskej univerzite tiež obhájila doktorát venovaný stredovekým anotačným technikám.

V rokoch 2017-18 bola držiteľkou Mellon Postdoctoral Fellowship a pôsobila na Pontifikálnom inštitúte pre medievalistiku v Toronte (Kanada). V rokoch 2018-2021 viedla na Huygensovom inštitúte v Amsterdame výskumný projekt o najdôležitejšej stredovekej encyklopédii a šírení inovácii v ranom stredoveku financovaný Holandskou výskumnou agentúrou. 

Evina je súčasťou redakčnej rady nemeckého výskumného blogu/OA časopisu Mittelalter a slovenského popularizačného portálu HistoryWeb/HistoryLab. Dlhodobo sa venuje vedeckej popularizácii a v tejto kapacite spolupracovala s viacerými slovenskými médiami a platformami (Týždeň, Vedátor.sk, In Vivo, Večer zVEDAvých).